Зареждам страницата Зареждам
Моля изчакайте..

Новини

Условия за ползване

нд, 23 август 2015 г.

Служебни

Споразумение за ползване на услуги доставяни на адрес : www.shoppingbulgaria.com между:

1. Доставчика на услуги Глобал Комерс Енд Дистрибюшън ЕООД, с Булстат: 200250810 и адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. Ради Николов 30, представлявано от Мариян Маринов от една страна наричан по-долу ДОСТАВЧИК и

2. Посетителят на сайта в качеството си на ползвател на услуги доставяни на адрес www.shoppingbulgaria.com 'сайта', наричан за краткост ПОСЕТИТЕЛ за следното:

I. Предмет на Споразумението

Предмет на настоящото споразумение е регулиране на правата и задълженията на страните свързани с ползването на услугите предоставяни онлайн от ДОСТАВЧИКА на ПОСЕТИТЕЛЯ чрез сайта. Ползването на стандартната функционалност на сайта, съдържанието и снимков материал е доброволно и безплатно. ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и се съгласява да ползва сайта по предназначението му и с функционалността с която е създаден.

II. Права и задължения на страните

1. Права и задължения на ДОСТАВЧИКА

1.1 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да поддържа сайта в техническа изправност, като своевременно отстранява технически проблеми или недостатъци за които ПОСЕТИТЕЛЯ докладва.

1.2 Да уведомява своевременно ПОСЕТИТЕЛЯ за промени свързани с политиката за ползване и други важни промени които пряко засягат поверителността и личните данни които ПОСЕТИТЕЛЯ споделя по време на ползване функционалността на сайта.

1.3 Да предприеме всички необходими мерки за да защити поверителността и личните данни които ПОСЕТИТЕЛЯ споделя по време на ползване функционалността на сайта

1.4 ДОСТАВЧИКЪТ има право да изиска от ПОСЕТИТЕЛЯ доказателства за това че ПОСЕТИТЕЛЯТ е пълноправен собственик или упълномощен представител на бизнеса или организацията която желае да регистрира и че е законен притежател/представител на търговска марка, фирмен знак 'лого' и други материали които е публикувал или желае да публикува онлайн.

1.5 ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже регистрация ако ПОСЕТИТЕЛЯ не успее да предостави доказателства по предходната точка. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже регистрация на ПОСЕТИТЕЛЯ по своя преценка при негативни съображения за полезност на информацията която ПОСЕТИТЕЛЯ публикува.

1.6 ДОСТАВЧИКЪТ има право да премахне профила на ПОСЕТИТЕЛЯ ако същият наруши правилата за ползване на сайта описани в настоящото споразумение, както и да ограничи частично или напълно достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до сайта.

1.7 ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя условията за ползване на сайта, да добавя и премахва функционалности като публикува направените промени чрез анонси в сайта а ако промените засягат условията за ползване да обнови настоящите условия за ползване.

2. Права и задължения на ПОСЕТИТЕЛЯ

2.1 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и приема, че по своята същност и замисъл сайта е място в което всеки може безплатно да чете и разглежда съдържанието, да регистрира фирмата която представлява, да изказва мнения и да дава предложения за промени и подобрения, както и да коментира чужди такива при условия на спазен етичен ред и съдържание подчинено на приетите морални норми и ограничения наложени от закона. Неспазването на изброените може да доведе до частично или пълно ограничение на достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до сайта.

2.2 ПОСЕТИТЕЛЯТ разбира и приема, че всяко копиране / заснемане на материали 'текст и/или снимки и/или други' и/или записването им на твърд диск, преносими памети 'USB' и/или CD, DVD дискове и други записващи устройства без изричното съгласие на ДОСТАВЧИКА е противозаконно

2.3 ПОСЕТИТЕЛЯТ има право да предложи фирма или организация за регистрация като си избере подходящ годишен абонамент от наличните и е длъжен да заплати годишната такса в срок до 7 дни след регистрацията. Неспазването на това условие може да доведе до отказ от публикуване на фирмения профил с информацията.

2.4 ПОСЕТИТЕЛЯТ декларира че е в правото си и се задължава да публикува единствено информация в т.ч. текст, фирмени знаци, снимков материал и др. за които може да докаже че е в право на собственост или законен представител. ПОСЕТИТЕЛЯТ се задължава да предостави доказателства ако ДОСТАВЧИКА поиска такива свързани с доказване на правото на ползване на текст, фирмени знаци, снимков материал и др публикувани при регистрацията на фирмата или организацията.

III. Добавяне, редакция или премахване на регистрация

3.1 Всяка регистрация или редакция на фирмен профил подлежи на преглед и одобрение от администратор. ДОСТАВЧИКА не се обвързва със срок в който да одобри регистрацията на бизнес или организация.

3.2 Ако ПОСЕТИТЕЛЯ желае да прекрати участието си в сайта и да премахне публикуваната от него информация е длъжен да уведоми писмено ДОСТАВЧИКА за това си желание посредством електронно писмо изпратено от емейл адреса с който е регистрирал бизнеса или организацията.

 

IV. Достъп до допълнителни услуги

4.1 Допълнителни услуги 'Премиум план' са всички онези при които ДОСТАВЧИКА се ангажира да редактира и оптимизира съдържанието което ПОСЕТИТЕЛЯ е добавил с оглед постигане на стандартите наложени от световните търсачки, в това число за минимална дължина на съдържанието, полезност на съдържанието, мета тагове и атрибути и други типично SEO 'search engine optimization' услуги. Допълнителни услуги са и добавяне на повече от 1 снимки, статии свързани с бизнеса избрал да ползва допълнителни услуги, добавяне на ТОП оферти, публикуване на препратки към Социални мрежи, добавяне на обявление че бизнеса се продава,както и участие в програмата за обмяна на мнения за Гугъл страници. Останалата информация до която ПОСЕТИТЕЛЯ има достъп се счита за част от стандартната функционалност на сайта. Достъпът до допълнителни услуги които сайта предлага е платен. Допълнителните услуги са достъпни за всеки ПОСЕТИТЕЛ заплатил годишна абонаментна такса. Останалите ПОСЕТИТЕЛИ имат достъп до стандартната функционалност и услуги които сайта предлага.

V. Изисквания за регистрация на бизнес или организация

5.1 На регистрация в сайта подлежат фирми, организации или физически лица регистрирани съгласно Българското законодателство, които не са в процес на ликвидация. За да се регистрира бизнес или организация ПОСЕТИТЕЛЯ трябва да публикува достоверна информация за: вид на дейността, име на фирмата, пълен адрес, телефон за контакт и описание на бизнеса, фирмен уебсайт, категория в която развива дейност и ключови думи характерни за бизнеса който регистрира.

5.2 ПОСЕТИТЕЛЯ приема и се задължава да използва функционалността на САЙТА по начинът по който тя е изградена.

VI. Политика за ползване на Бисквитки

6.1 Този сайт ползва бисквитки с оглед подобряване на качеството на предлаганите услуги. ПОСЕТИТЕЛ който ползва сайта се съгласява с политиката за ползване на бисквитки.

VII. Лични данни

7.1 ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран оператор на лични данни. Като такъв информацията която ДОСТАВЧИКА събира за вас по време на посещението ви ще бъде съхранявана съгласно изискванията на закона. ПОСЕТИТЕЛЯТ приема информацията която публикува да бъде споделена частично или изцяло с останалите посетители на сайта с оглед запазване на функционалността на сайта и по-добрата презентация на фирмения профил.

Какви данни събираме, когато ползвате нашите услуги?

7.2 По време на вашето посещение като нерегистриран потребител ние записваме информация единствено за вашето приблизително местоположение и IP адрес. Ако сте регистриран потребител ние изискваме информация за Вашите имена, телефон и Емейл адрес.

Защо събираме горните данни?

7.3 Информацията която запазваме за нашите нерегистрирани потребители ни помога да им предложим по-високо качествена услуга свързана с предоставяне на информация и/или продукти и/или услуги в района на местоживеене. Събраната информация е абсолютно недостатъчна за да бъде индентифициран всеки нерегистриран потребител и за нас неговото посещение остава анономно.

В случай на регистрация, Потребителят разбира и приема, че за да може да ползва услугите които сайта предоставя е необходимо да се индентифицира със своите Имена, в следните случаи телефонен номер и / или адрес:

  1. Желае да направи онлайн поръчка на продукт / услуга и / или

  2. Желае да комуникира с други потребители ползващи услугите на сайта и / или

  3. Желае да публикува информация в сайта 'ако такава възможност е предоставена'

както и емейл адрес който да бъде използван за последващ вход в сайта

Как ги съхраняваме?

ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран оператор на лични данни и като такъв съхранява събраната информация съгласно изискванията на Закона за лични данни.

VIII. Плащания

8. ДОСТАВЧИКЪТ предлага следните начини на плащане

1.Плащане по банков път е единственият възможен начин за плащане. След като заявите интерес за платено участие в нашият каталог ние ще ви изпратим Проформа фактура с банковите ни реквизити за да направите плащане.

 

IX. Политика за Ползване на Бисквитки / Cookies:

9. Този уеб сайт използва Бисквитки / Cookies. Това ни помага да ви предоставим по-точна информация, както и да Ви предоставим онлайн услуга с по-високо качество. САЙТА не може да функционира без ползването на БИСКВИТКИ и ако продължите да го ползвате Вие автоматично се съгласявате с нашата политика за ползване на Бисквитки / Cookies.

X. Отказ от отговорност

10 ДОСТАВЧИКА не носи отговорност за евентуални технически недостатъци но се задължава да ги отстрани при тяхното констатиране

продукти с намаления